Schema IoT  Tillgängliga kurser

  Email-forum m.m. för mölks lärare.

  Programmering i FreeRTOS med tasks (parallella processer) och semaforer.

  Att lära sig hur man konfigurerar nätverk, att programmera med inbyggda system på nätverk.

  Inför Lia1

  Ellära och datalogi för IoT17

  Lite av varje, bra att ha

  Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som en grund för fortsatt utveckling av kompetensen att arbete i team med projekt i kommande kurser. Målet är att den studerande skall ha kännedom om modeller för gruppdynamik och metoder för projektarbete.

  Grundkurs i programmering